MVOMVO

Een nieuwe manier van denken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

  • STB’s voornaamste doel is het bereiken van de doelen die wij met onze opdrachtgevers vaststellen. Dit vertaalt zich echter ook in strategieën en een methodische aanpak in ons MVO-beleid.  Onze aanpak op dit gebied is er op gericht dat wij de menselijke en natuurlijke bronnen die wij vandaag en morgen nodig zullen hebben beschermen, ondersteunen en verbeteren waar wij kunnen.      

  • Er bestaat een sterke focus binnen onze organisatie om te zoeken naar duurzame oplossingen. De branche waarin wij actief zijn wordt gekarakteriseerd door een intensief gebruik van fossiele brandstoffen. Wij houden constant onze ogen open voor nieuwe technologieën die een lage impact hebben op onze omgeving.                                                                                                                    
  • Zonder daarbij afbreuk te doen aan onze bedrijfs stabiliteit, bieden wij een gezonde werkomgeving gebaseerd op structuur, stabiliteit en wederzijds respect.                                                                             
  • Wij zijn er van overtuigd dat duurzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel de basis vormen van wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij samenwerken met onze opdrachtgevers.

Today we send every store exactly what the need, no more no less. And we do it with ease!

© 2009-2014 STB Sign Group

Design & development by Zuyderwijk Design